Verbindende waarden

“Elk jaar evalueren we hoe ons team scoort voor elke waarde van de groep. Zo ontdekten we dat samenhorigheid voor ons een aandachtspunt is, want ons team groeit. Daarom geven we elkaar nu maandelijks korte updates van ons werk. Zo vinden we weer aansluiting bij elkaar. Het is heel fijn om dit zelf in handen te hebben.”
Astrid, medewerker Corporate Marketing

Vertrouwen in mensen

We vertrouwen onze medewerkers omdat we vertrekken vanuit een positief mensbeeld. Iedereen is uit zichzelf gemotiveerd om goed werk te leveren. Het is aan ons om die motivatie te ondersteunen.

Transparant

Je weet bij Colruyt Group precies hoe jouw taken bijdragen tot het grote geheel. We informeren je graag over de resultaten van je afdeling, winkel of firma. Want we vinden het belangrijk dat je weet welke impact en zin je werk heeft. 

Stabiliteit

Colruyt Group is al ruim 80 jaar een familiebedrijf. Langetermijndenken zit ons in het bloed. Daaraan danken we onze grote stabiliteit. En een heel sterk groepsgevoel. 

Correcte verloning

Je krijgt een eerlijke verloning voor je prestaties. Dat mag je letterlijk nemen: elk gewerkt uur is een betaald uur. Je loonpakket houdt ook rekening met je ervaring, inzet en groeikansen. Je geniet bij ons ook extra voordelen zoals winstdeelname.

No-nonsense

Bij Colruyt Group zijn er geen meneren of mevrouwen. Iedereen spreekt elkaar aan met de voornaam en is bereikbaar voor collega’s. Ook de directeurs.