Profiel
  • Kennis en ervaring – Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en hebt 3 à 5 jaar ervaring in een gelijkaardige, verantwoordelijke functie. Je bent thuis in de wereld van informatiemanagement, informatie-governance, informatieveiligheid, metadata en informatiekwaliteit.
  • Analytisch vermogen – Je kan (complexe) problemen, processen en projecten opsplitsen in samenstellende delen en de onderliggende verbanden op een systematische manier analyseren.
  • Communicatief vermogen – Je hebt sterke communicatieve skills en weet je aan te passen aan de taal van je toehoorders. Je beschikt over de nodige diplomatie, assertiviteit en overtuigingskracht. Daarnaast ben je ook in staat om een ruim netwerk uit te bouwen.
  • Klantgerichtheid – Je capteert de noden van de partners en overlegt en stemt af over de gewenste diensten.
  • Teamleiderschap – Je weet teams te vormen, competenties samen te brengen waar nodig en gelooft heel sterk in de kracht van het netwerk.
  • Empathie – Je merkt impliciete signalen met betrekking tot de behoefte, de intentie en de verwachting van een ander op, benoemt ze en toont hiervoor begrip.
Wij bieden
  • Extralegale voordelen – Boven op je loon krijg je heel wat extralegale voordelen, zoals winstdeelname en een bedrijfswagen.
  • Impact en verantwoordelijkheid – Door jouw strategische advies bepaal je mee de richting van het bedrijf. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee, maar je ziet ook resultaat.
  • Ruimte voor initiatief – De functie van business analist is vrij nieuw in de firma. Je krijgt dan ook de ruimte om als leidinggevende van dit team initiatief te nemen en je visie hierin mee te geven.
  • Blijven leren en ontwikkelen – Een bedrijf groeit pas als zijn medewerkers groeien. Daarom investeert Colruyt Group met interne en externe opleidingen in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van al zijn mensen.

Leidinggevenden geven richting aan hun team. Ze coachen, begeleiden, ondersteunen en sturen hun medewerkers aan.

Lees alles over Het vakgebied Leidinggevend bij Colruyt Group