Werken met én voor mensen aan een mensgericht HR‑beleid

charlotte.jpeg

Charlotte

Learning & Development Advisor OKay

Teams doen groeien

Signalen vanop de werkvloer capteren en vertalen in doelstellingen of praktijkgericht advies waarmee leidinggevenden aan de slag kunnen en het opstellen van ontwikkelingsinitiatieven: dat is de essentie van mijn functie. Ik werk met én voor mensen. Dat betekent dat ik op een zeer mensgerichte manier probeer te werken. Ik probeer een vertrouwensband te creëren om vervolgens samen met de betrokkenen naar een resultaat toe te werken.

 

Anderzijds help ik leidinggevenden groeien in hun rol door hen handvaten aan te reiken, zodat zij op hun beurt mensen kunnen laten groeien, zowel individueel als in team. Om de verschillende teams binnen de organisatie vlot te doen samenwerken en individuen te helpen groeien, is een goede groepsdynamiek van cruciaal belang. Het is mijn taak om die dynamiek te observeren en daarover te rapporteren en adviseren.

Ruimte om HR-rol zelf in te vullen

Als Learning & Development Advisor liggen er diverse taken op je bord. Maar hoe we die taken precies invullen, kiezen we zelf. Zo bepaal ik vrij waar ik me in verdiep en waarvoor ik externe expertise in huis haal. Die autonomie om je functie op je eigen manier in te vullen, is voor mij het fijnste aspect aan mijn job.

“Ik krijg de ruimte om mijn rol op mijn eigen manier in te vullen.”

Sterk complementair team

Een merk zoals OKay als organisatie helpen groeien, dat is absoluut geen one man job. Daarom werk ik nauw samen met mijn collega Pieter. Terwijl ik verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling binnen Okay, staat hij als HR Business Partners in voor het functioneren van de organisatie. We zijn als het ware elkaars ‘ondersteuners’ en zorgen ervoor dat we van elkaar leren en samen kunnen groeien in onze functie.

 

De lijn tussen de twee verantwoordelijkheden is heel dun. We nemen daarom de dingen vaak samen vast, elk vanuit onze eigen expertise. Als er tijdens een overleg zaken naar boven komen, dan behandelen we dit als een gezamenlijke to do. Niet als iets dat louter voor de ene of voor de andere is. Die complementariteit maakt dat wij als een sterk team tot betere resultaten komen.

pieter.jpeg

Pieter

HR Business Partner OKay

Gezonde organisatie = mensgerichte organisatie

Mijn rol als HR Business Partner is heel veelzijdig, maar de rode draad is wel dat ik leidinggevenden coach bij het voeren van een goed personeelsbeleid. Ik ga met hen rond de tafel zitten om onderwerpen aan te snijden als bezetting, remuneratie, afwezigheidsbeleid, … Daarbij daag ik hen graag uit op het evenwicht tussen mens en organisatie in hun beleid. Als ik merk dat een leidinggevende hard inzet op ‘de organisatie’, dan probeer ik het menselijke aspect voldoende onder de aandacht te brengen, of omgekeerd. Daarnaast krijg ik ook vaak rechtstreekse vragen van medewerkers m.b.t. personeelszaken, waarmee ik hen met plezier verder help. Ik probeer ook bij te dragen aan een positief sociaal klimaat binnen de organisatie door constructieve relaties op te bouwen met de vakbonden.

Variatie en afwisseling troef

Wat ik het allerleukste vind aan mijn job? Zonder twijfel de afwisseling en variatie! Zowel in gesprekspartners (van teammember tot directeur) als in onderwerpen (van aanwerving tot ontslag). Kortom, geen enkele dag is dezelfde.

“Geen enkele dag is dezelfde.”

Handvaten aanreiken in noodsituatie

Tijdens de tweede coronagolf in 2020 werden heel wat chefs op een korte tijd geconfronteerd met meerdere besmettingen per winkel. We merkten dat regiomanagers bijkomende ondersteuning konden gebruiken in deze onvoorziene situatie. Samen met mijn collega Charlotte, Learning & Development Advisor voor OKay, werkte ik een leersessie uit om de regiomanagers handvaten aan te reiken om deze situatie hanteerbaar te maken. Via een intervisie konden ze samen verschillende tips aanbrengen om zo sterker in hun rol te worden. Het is fijn om tijdens zo’n crisissituatie een verschil te kunnen maken via mijn rol als HR-expert.

Verhalen van onze medewerkers

Niet één pad, maar jouw pad
LP_reference_jouw_pad.jpg
Lees meer

‘Te denken dat ik 26 jaar geleden tijdelijk begon op HR.’

Ilka

Aankoopmanager

#samendromen

  • Ilka.jpeg
  • Gretel.jpeg
  • Joalle.jpeg

Jouw werk zet de dingen in beweging
LP_reference_jouw_werk.jpg
Lees meer

‘Mijn werk heeft meteen effect op klant en leverancier.’

Els

Category marketeer

  • Els.jpeg
  • Laura.jpeg

Jan Derom, dienstchef met een scherp oog
LP_reference_jan.jpg
Lees meer

“Zoals je in de schuttersgilde sociaal moet zijn, moet je dat bij het Contact Center ook zijn.”

Jan

Dienstchef Contact Center

  • jan.jpeg